FANDOM


Arcybiskup Benedykt jest legendarnym stronnikiem Kapłana dodanym w rozszerzeniu Rycerze Mroźnego Tronu.